Kontakt

STAVRENT s.r.o.
Tovární 399
267 01 Králův Dvůr
IČ: 24315206, DIČ: CZ24315206
č.ú.: 107-2530100227/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka C 195842